Abdallah

dua for forgiveness

What is the best dua for seeking forgiveness? – Hadith

Shaddad bin Aus (May Allah be pleased with him) said: The Prophet (ﷺ) said, “The best supplication for seeking forgiveness (Syed-ul- Istighfar) is to say: ‘Allahumma Anta Rabbi, la ilaha illa Anta, khalaqtani wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastata’tu, a’udhu bika min sharri ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u …

What is the best dua for seeking forgiveness? – HadithRead More »